Grinstadsvatten är en samfällighetsförening som gemensamt äger ett vattenledningsnät med ca 680 medlemmar där vi bland annat levererar vatten till Grinstad, Åsebro, Erikstad och Bolstad.

Vi har ett mjukt vatten med en hårdhetsgrad på ca 1,5 dH och en surhetsgrad (pH) på ca 8,5.