Grinstadsvatten är en samfällighetsförening som gemensamt äger ett vattenledningsnät med ca 680 medlemmar där vi bland annat levererar vatten till Grinstad, Åsebro, Erikstad och Bolstad.