Vi fakturerar 2 gånger per år under förutsättning att ni förbrukar mer än 50 m3 vatten per halvår. Annars får ni bara en faktura vid årsskiftet. Ni som får halvårs faktura får den vid halvårsskiftet.