lake-panorama-1362606-1917x456

Aktuell information från Grinstadsvatten

2023117 Underhållsarbete i Jakobsbyns pumpstation

Vi utför en översyn och underhållsarbete i Jakobsbyns pumpstation, vilket kan påverka vattentrycket under detta arbete. Detta påverkar främst er i Muggerud, Korshamnen och Udden. Så länge som denna information finns kvar pågår detta arbete.

20230831 information om vårt ledningsnät

Efter avstämning med konsulterna vi anlitat för översyn av vårt vattenledningsnät konstaterar vi att den dimensionering vi har idag knappt räcker till de abonnenter som idag är anslutna, vilket verkligheten också har visat.

Vi kommer att få förslag på åtgärder för att säkerställa befintliga abonnenters behov och även förslag på åtgärder som behövs för framtida expansion.

Detta kommer att ta tid tyvärr för det är en komplex anläggning vi har med storförbrukare, djurhållare, permanent boenden och sommarstugeägare.

Vi återkommer med mer information allt eftersom.

Aktuellt

Fullt i ledningsnätet: I dagsläget kan vi inte ansluta fler abonnenter till vårt ledningsnät då vi har brist på vatten i nätet. Vi arbetar på olika lösningar tillsammans med kommunen. Vi ser tyvärr inga lösningar på problemet inom de närmaste 6 månaderna.

Grävning: Vi ber Er att använda ledningskollen för att minska risken för avgrävda vattenledningar. Tjänsten är gratis och visar var nedgrävd infrastruktur finns. Den som utför grävningen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår om olyckan är framme.

Allmän information

Prislista Grinstadvatten 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Nödvattenförsörjning för Melleruds kommun

Vid fel på ledningsnätet

Om du upptäcker fel på ledningsnätet eller misstänker att något inte står rätt till ring någon av följande:

Om oss

Grinstadsvatten är en samfällighetsförening som gemensamt äger ett vattenledningsnät med ca 680 medlemmar där vi bland annat levererar vatten till Grinstad, Åsebro, Erikstad och Bolstad.

Styrelsen i Grinstadsvatten

 • Ordförande Harald Ericson
 • Sekreterare Åke Dahlman
 • Kassör Katarina Kvantenå
 • Driftansvarig Sven-Ingvar Andersson
 • Driftansvarig Fredrik Ottosson
 • Suppleant Joacim Magnusson
 • Suppleant Roine Hjelte
 • Suppleant Magnus Andersson

Ansök om medlemskap

Vi vill att ni skickar in följande:
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Mobiltelefon
 • Mailadress
skicka din ansöka via mail till kontakt@grinstadvatten.se

Ägarbyte

Vid ägarbyte vill vi att ni skickar in följande:
 • Mätarställning vid tidpunkt för ägarbytet
 • Datum för ägarbyte
 • Fastighetsbeteckning
 • Medlemsnummer
 • Nuvarande ägarens namn
 • Nya ägarens:
  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Mobiltelefon
  • Mailadress
skicka din ansöka via mail till kontakt@grinstadvatten.se

Kontakta oss

mail: kontakt@grinstadvatten.se tel: 0723820050 Åke Dahlman