lake-panorama-1362606-1917x456

Aktuell information från Grinstadsvatten

Problem med fakturautskick via mail (20230508)

Vi har tyvärr upptäckt att våra fakturautskick (från grinstadvatten@gmail.com) inte alltid kommer fram. Därför har vi samlat ihop de räkningar som ej blivit betalda och skickat ut dessa via brev.

Nästa fakturering sker vid halvårsskiftet och vi kommer byta mailsystem så avsändaren kommer att vara: faktura@grinstadvatten.se

Vi hoppas att ni har överseende med detta, ni kan alltid kontakta oss på: kontakt@grinstadvatten.se

Fullt i ledningsnätet: I dagsläget kan vi inte ansluta fler abonnenter till vårt ledningsnät då vi har brist på vatten i nätet. Vi arbetar på olika lösningar tillsammans med kommunen. Vi ser tyvärr inga lösningar på problemet inom de närmaste 6 månaderna.

Grävning: Vi ber Er att använda ledningskollen för att minska risken för avgrävda vattenledningar. Tjänsten är gratis och visar var nedgrävd infrastruktur finns. Den som utför grävningen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår om olyckan är framme.

Allmän information

Prislista Grinstadvatten 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Nödvattenförsörjning för Melleruds kommun

Vid fel på ledningsnätet

Om du upptäcker fel på ledningsnätet eller misstänker att något inte står rätt till ring någon av följande:

Om oss

Grinstadsvatten är en samfällighetsförening som gemensamt äger ett vattenledningsnät med ca 680 medlemmar där vi bland annat levererar vatten till Grinstad, Åsebro, Erikstad och Bolstad.

Styrelsen i Grinstadsvatten

 • Ordförande Harald Ericson
 • Sekreterare Åke Dahlman
 • Kassör Katarina Kvantenå
 • Driftansvarig Sven-Ingvar Andersson
 • Driftansvarig Fredrik Ottosson
 • Suppleant Joacim Magnusson
 • Suppleant Roine Hjelte
 • Suppleant Magnus Andersson

Ansök om medlemskap

Vi vill att ni skickar in följande:
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Mobiltelefon
 • Mailadress
skicka din ansöka via mail till kontakt@grinstadvatten.se

Ägarbyte

Vid ägarbyte vill vi att ni skickar in följande:
 • Mätarställning vid tidpunkt för ägarbytet
 • Datum för ägarbyte
 • Fastighetsbeteckning
 • Medlemsnummer
 • Nuvarande ägarens namn
 • Nya ägarens:
  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Mobiltelefon
  • Mailadress
skicka din ansöka via mail till kontakt@grinstadvatten.se

Kontakta oss

mail: kontakt@grinstadvatten.se tel: 0723820050 Åke Dahlman