lake-panorama-1362606-1917x456

Aktuell information från Grinstadvatten

Dags att skicka in mätarställningarna

Tyvärr är vi lite sena i år med att skicka ut begäran om era mätarställningar men ni kan reda nu skicka in dessa till oss under adress:

avlasning@grinstadvatten.se

Vi behöver följande information:
 • vad mätaren står på i kubikmeter
 • medlemsnummer/fastighetsbeteckning
 • du kan ta ett kort också om det är lättare och skicka med mailet

Fullt i ledningsnätet: I dagsläget kan vi inte ansluta fler abonnenter till vårt ledningsnät då vi har brist på vatten i nätet. Vi arbetar på olika lösningar tillsammans med kommunen. Vi ser tyvärr inga lösningar på problemet inom de närmaste 6 månaderna.

Grävning: Vi ber Er att använda ledningskollen för att minska risken för avgrävda vattenledningar. Tjänsten är gratis och visar var nedgrävd infrastruktur finns. Den som utför grävningen är ersättningsskyldig för de skador som uppstår om olyckan är framme.

Allmän information

Prislista Grinstadvatten 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Nödvattenförsörjning för Melleruds kommun

Vid fel på ledningsnätet

Om du upptäcker fel på ledningsnätet eller misstänker att något inte står rätt till ring någon av följande:

Om oss

Grinstads vatten är en samfällighetsförening som gemensamt äger ett vattenledningsnät med ca 680 medlemmar där vi bland annat levererar vatten till Grinstad, Åsebro, Erikstad och Bolstad.

Styrelsen i Grinstadvatten

 • Ordförande Harald Ericson
 • Sekreterare Åke Dahlman
 • Kassör Katarina Kvantenå
 • Driftansvarig Sven-Ingvar Andersson
 • Driftansvarig Fredrik Ottosson
 • Suppleant Joacim Magnusson
 • Suppleant Roine Hjelte
 • Suppleant Magnus Andersson

Ansök om medlemskap

Vi vill att ni skickar in följande:
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Mobiltelefon
 • Mailadress
skicka din ansöka via mail till kontakt@grinstadvatten.se

Ägarbyte

Vid ägarbyte vill vi att ni skickar in följande:
 • Mätarställning vid tidpunkt för ägarbytet
 • Datum för ägarbyte
 • Fastighetsbeteckning
 • Medlemsnummer
 • Nuvarande ägarens namn
 • Nya ägarens:
  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Mobiltelefon
  • Mailadress
skicka din ansöka via mail till kontakt@grinstadvatten.se

Kontakta oss

mail: kontakt@grinstadvatten.se tel: 0723820050 Åke Dahlman